Hem

Järnvägsgatan 91, 565 32 Mullsjö

Tel: 070-480 11 49

Konsult i natur- och miljövård

KRÅKFOT NATUR AB

Kråkfots verksamhet


 

Kråkfot Natur AB har varit verksamt sedan år 2004. Företaget arbetar med uppdrag som rör naturvård, miljövård och ekologi. Vi utför inventeringar av olika slag  tar fram planer för skötsel- och restaurering, utarbetar uppföljningsprogram och kan vara behjälpliga vid krav på skydds- eller kompensationsåtgärder.

Under den tid vi varit verksamma har vi bland annat utfört uppdrag åt Naturvårdsverket, länsstyrelser, kommuner, Artdatabanken, Skanska, Skogsstyrelsen, SWECO, Nordkalk, LKAB och IVL. Våra kunder brukar vara mycket nöjda med vårt arbete och återkomma med fler uppdrag. 

 

En lista över arbeten vi utfört under den tid vi varit verksamma finner ni på sidan genomförda uppdrag.

Inventeringar


 

På Kråkfot arbetar vi med olika typer av inventeringar, bl a naturvärdesinventering i enlighet med svensk standard (SS199000:2014) samt olika typer av artinventeringar t ex kärlväxter, signalarter och större vattensalamander. 

 

Skötsel och restaurering 


 

Kråkfot kan bistå med rådgivning och hjälpa  att ta fram skötselplaner inför t ex restaurering av olika typer av naturmiljöer.

Uppföljning


 

Kråkfot kan hjälpa till med så väl framtagande som genomförande av uppföljningprogram. Vi har erfarenhet från olika typer av landekosystem och spetskompetens gällande uppföljning i myrmark som rikkärr, mossar och fattigkärr..

Skydds- och kompensationsåtgärder


 

Vi kan även bistå med hjälp vid krav på kompensation eller andra typer av skyddsåtgärder som kan vara aktuella vid t ex exploatering och tillståndsärenden.

SNABBLÄNKAR

 

Hem    |     Verksamhet

 

Genomförda uppdrag     

Om oss   |  Kontakt

 

KONTAKTA OSS

Telefon: 070 - 480 11 49

Copyright © All Rights Reserved