Verksamhet

Busteruds Gård 201, 655 94 Karlstad

Tel: 070-480 11 49

Konsult i natur- och miljövård

VERKSAMHET

 

Kråkfot Natur

 

Utför uppdrag inom natur- och miljövård

 

 

Inventeringar

 

På Kråkfot arbetar vi med olika typer av inventeringar, bl a naturvärdesinventering i enlighet med svensk standard (SS199000:2014) samt olika typer av artinventeringar t ex kärlväxter, signalarter och större vattensalamander. 

 

Uppföljning

 

Kråkfot kan hjälpa till med så väl framtagande som genomförande av uppföljningprogram. Vi har erfarenhet från olika typer av landekosystem och spetskompetens gällande uppföljning i myrmark som rikkärr, mossar och fattigkärr..

BREEAM-certifiering

 

Kråkfot har erfarenhet av BREEAM-certifiering av byggnader och kan ta hand om de delar av certifieringen som rör ekologi.

Skydds- och kompensationsåtgärder

 

Vi kan även bistå med hjälp vid krav på kompensation eller andra typer av skyddsåtgärder som kan vara aktuella vid t ex exploatering och tillståndsärenden.

SNABBLÄNKAR

 

Hem    |     Verksamhet

 

Genomförda uppdrag     

Om oss   |  Kontakt

 

KONTAKTA OSS

Telefon: 070 - 480 11 49

Skogstrollens stig...

 

Skogstrollens stig är ett naturpedagogiskt koncept som arbetats fram av Eva Götbrink på Kråkfot. Konceptet är framtaget för besöksmål där naturmiljön utgör en viktig del av upplevelsen. Det utgörs av tre delar: en saga specialskriven för den plats där stigen uppförs, en stig längs vilken sagans äventyr utspelar sig, samt rekvisita i form av naturtroget avbildade djur, växter, troll, vättar, älvor och andra väsen som finns med i sagan. I sagans trolläventyr vävs områdets naturmiljöer in i berättelsen på ett fantasifullt sätt och utgör en språngbräda för de djur och växter besökaren får möta och lära sig lite om längs stigen.

 

På bilden ovan ser du trollet Gnarp. Gnarp har rymt hemifrån och hans storasyster Tryfflan måste leta rätt på honom innan han hinner ställa till allt för mycket bus för skogens invånare. På färden längs Skogsstrollens stig i Store Mosse Nationalpark får man möta så väl vättar och älvor. som humlor och sorkar, Man får också lära sig varför man inte ska stoppa en padda i munnen.

...där fakta och fantasi möts

 

Sagan trycks upp på skyltar som placeras ut längs stigen eller layoutas till en bok. Besökaren läser sagan under sin vandring och får lära sig lite om naturen, samtidigt som man befinner sig mitt i ett sagoäventyr med troll, älvor och andra väsen. En viktig del i konceptet är att uppmuntra att barnen får röra på sig. Om skogen inte inbjuder till lek på egen hand kan gungor och lianer mm monteras upp längs stigen.

 

 Länk till Skogstrollens stig Store Mosse Nationalpark:   https://www.sverigesnationalparker.se/park/store-mosse-nationalpark/upplevelser/skogstrollens-stig1/

 

Länk till exempel på Skogstrollens stig saga: https://www.sverigesnationalparker.se/globalassets/store-mosse/filer/print_skogstrollens-stig---svenska.pdf

Copyright © All Rights Reserved