Hem

Busteruds Gård 201, 655 94 Karlstad

Tel: 070-480 11 49

Konsult i natur- och miljövård

KRÅKFOT NATUR AB

Kråkfots verksamhet

 

Kråkfot Natur AB har varit verksamt sedan år 2004. Företaget arbetar med uppdrag som rör naturvård, miljövård och ekologi. Vi utför inventeringar av olika slag (inklusive naturvärdesinventering i enlighet med svensk standard), utarbetar ekologiska  uppföljningsprogram och kan vara behjälpliga vid krav på skydds- eller kompensationsåtgärder och vid BREEAM-certifiering av byggnader.

Under den tid vi varit verksamma har vi bland annat utfört uppdrag åt Naturvårdsverket, länsstyrelser, kommuner, Artdatabanken, Skanska, Skogsstyrelsen, SWECO, Nordkalk, NCC, LKAB och IVL. Våra kunder brukar vara mycket nöjda med vårt arbete och återkomma med fler uppdrag. 

 

En lista över arbeten vi utfört under den tid vi varit verksamma finner ni på sidan genomförda uppdrag.

Inventeringar

 

På Kråkfot arbetar vi med olika typer av inventeringar, bl a naturvärdesinventering i enlighet med svensk standard (SS199000:2014) samt olika typer av artinventeringar t ex kärlväxter, signalarter och större vattensalamander. 

 

Uppföljning

 

Kråkfot kan hjälpa till med så väl framtagande som genomförande av uppföljningprogram. Vi har erfarenhet från olika typer av landekosystem och spetskompetens gällande uppföljning i myrmark som rikkärr, mossar och fattigkärr..

Skydds- och kompensationsåtgärder

 

Vi kan även bistå med hjälp vid krav på kompensation eller andra typer av skyddsåtgärder som kan vara aktuella vid t ex exploatering och tillståndsärenden.

BREEAM-certifiering 

 

Kråkfot har erfarenhet av BREEAM-certifiering av byggnader och kan ta hand om de delar av certifieringen som rör ekologi.

SNABBLÄNKAR

 

Hem    |     Verksamhet

 

Genomförda uppdrag     

Om oss   |  Kontakt

 

KONTAKTA OSS

Telefon: 070 - 480 11 49

Copyright © All Rights Reserved